adw. Marcin Rozum

Prawo karne, prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, procesy sądowe i rozwiązywanie sporów, prawo nieruchomości i prawo umów

Język: angielski

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym i karnym skarbowym, doradzając i występując przed sądami zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej, w tym reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami podmiotów gospodarczych działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, handlowej, gier hazardowych oraz podmiotów działających na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych. 

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również doradztwem dla fundacji specjalizującej się w rewitalizacji zabytkowych obiektów architektury obronnej oraz reprezentacją klientów indywidualnych w sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 Aplikację adwokacką odbył w latach 2010 – 2013 w Izbie Adwokackiej w Krakowie. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Zainteresowania i hobby: narciarstwo wysokogórskie i alpinizm