Sukces jest wynikiem właściwej decyzji

~Eurypides

FINANSE.TAX

_______________________________

Stworzyliśmy naszą ofertę w odpowiedzi na rosnące potrzeby korzystania z rozszerzonych usług rachunkowo-księgowych.

Nasz zespół ekspertów o wysokich kompetencjach posiada szeroką wiedzę oraz ponad 15-letnie doświadczenie w sektorach:
księgowość, bankowość, doradztwo i zarządzanie oraz prawo.

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach:

 • Rachunkowość finansowa i operacje, w tym księgowość z pełnym wachlarzem usług dla podmiotów małych i dużych;

 • Rachunkowość zarządcza, w tym finanse, podatki, raportowanie wewnętrzne;

 • Optymalizacja kosztów oraz źródeł finansowania, w tym analizy bieżące pozycji firmy, analizy wskaźnikowe, planowanie;

 • Wsparcie korporacyjne kadry zarządzającej, w tym doradztwo i opracowywanie dokumentów dla zarządów spółek;

 • Asysta prawna, w zakresie umów, prawa cywilnego, gospodarczego, karno-skarbowego;

 • Doradztwo podatkowe, w tym PIT, CIT, VAT, podatki od nieruchomości;

 • Usługi wspomagające, m.in:
  – wyceny nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstw na potrzeby instytucji finansowych,
  – audyty księgowe i badania biegłego rewidenta,
  – współpraca notarialna

 • Zewnętrzny dyrektor finansowy;

Podkreślamy, iż kładziemy nacisk na budowanie długofalowych relacji.

Nasze usługi wpisują się w zasady Dobrych Praktyk Rachunkowości Zarządczej1 poprzez ich standaryzację.

Wszelkie usługi świadczone są również w języku angielskim.

Zapewniamy, iż każda firma działająca lub planowana, może liczyć na uczciwą, profesjonalną i rzetelną obsługę.
Każda oferta zostanie przygotowana indywidualnie na Państwa potrzeby.

1 Źródło Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Zapraszamy do współpracy

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Krakowie

Zespół

mgr inż. Alicja Mędrek-Bukowska

Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwami, w tym Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Bankowość i Finanse

adw. dr Magdalena Waligóra

Procesy sądowe i rozwiązywanie sporów, prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, karne skarbowe i gospodarcze

adw. Marcin Rozum

Prawo karne, prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, procesy sądowe i rozwiązywanie sporów, prawo nieruchomości i prawo umów

mgr Aleksandra Setla

Rachunkowość i Rewizja Finansowa