Optymalizacja kosztów oraz źródeł finansowania

analizy bieżące pozycji firmy, analizy wskaźnikowe, planowanie