mgr inż. Alicja Mędrek-Bukowska

Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwami, w tym Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Bankowość i Finanse

Język: angielski

Specjalizuje się w organizacji przedsiębiorstw, w tym spółek celowych, planowaniu całokształtu działalności wraz z zasadami księgowości i rachunkowości zarządczej, opracowywaniu dokumentów tj. studia wykonalności, analizy wrażliwości, analizy opłacalności, due dilligence finansowo-ekonomiczne, wyceny przedsiębiorstw, audyty księgowe oraz biznes plany.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się także doradztwem gospodarczym i inwestycyjnym dla firm oraz planowaniem przyszłych działań rachunkowo-księgowych w taki sposób, aby przyjęte procesy w firmie z zakresu księgowości, rachunkowości i finansów, usprawniały działalność, zapewniały bezpieczeństwo finansowe i rozwój, poprzez bieżący monitoring zaistniałych zdarzeń księgowych, jak i planowanych w przyszłości.  

Wykształcenie zarządcze zdobyła na wydziale Organizacji i Zarządzania AGH, natomiast studia podyplomowe z zakresu Bankowości, Finansów i Wyceny Przedsiębiorstw zdobyła na Uniwersytecie W Sztokholmie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1999 roku zarządzała i zarządza wieloma podmiotami, prowadziła nadzory nad działami księgowymi, biurami księgowymi, jak również zajmuje się audytami księgowymi na rzecz właścicieli przedsiębiorstw.

Zainteresowania i hobby: narciarstwo, wędrówki górskie, fitness, moda, podróże.