adw. dr Magdalena Waligóra

Procesy sądowe i rozwiązywanie sporów, prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, karne skarbowe i gospodarcze

Język: angielski

Specjalizuje się w reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz urzędami i organami władzy publicznej klientów indywidualnych i korporacyjnych w sporach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego, karnego skarbowego i gospodarczego.  

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się także doradztwem, prowadzeniem negocjacji i reprezentacją podmiotów działających w branży medycznej i farmaceutycznej w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku, zniesienia współwłasności oraz kompleksowej i bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w tym analizowaniu umów handlowych i zagadnień prawnych.  

Odbyła aplikację adwokacką w latach 2010 – 2013 w Izbie Adwokackiej w Krakowie. W roku 2012 obroniła pracę doktorską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego („Koncepcja prawa do obywatelstwa w ujęciu międzynarodowo – prawnym”).

W 2013 r. została wpisana na listę adwokatów.

Zainteresowania i hobby: moda, taniec towarzyski, podróże.